Käyttöehdot

Käyttämällä verkkosivuamme sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Käyttöehtoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Verkkosivustomme käyttöä koskevat seuraavat ehdot kulloinkin voimassa olevassa versiossaan.

 1. Verkkosivujen saatavuus

  Semper pyrkii jatkuvasti varmistamaan verkkosivujensa saatavuuden. Teknisistä tai huoltosyistä verkkosivut saattavat kuitenkin olla väliaikaisesti poissa käytöstä. Emme voi taata verkkosivustomme yhtämittaista, katkeamatonta jatkuvuutta. Semper pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuillaan olevaa tietoa ja sisältöä etukäteen ilmoittamatta.

 2. Tekijänoikeudet

  Verkkosivujemme koko sisältö on suojattu tekijänoikeuksin. Verkkosivun ulkoasua ja sisältöä (kuvia, tekstejä, grafiikkaa, taulukoita, tuotekuvia, videoita, musiikkia, tietopankkeja) ei saa kopioida, levittää tai muuttaa kokonaan tai osittain ilman Semperin nimenomaista suostumusta. Sisältöjen käyttö on sallittua vain siinä tapauksessa, että siihen on myönnetty erikseen lupa ja käyttö on nimenomaisesti rajattu yksittäisille alasivuille.

 3. Semperin vastuu

   

  3.1 Perusehdot

  Sivuston sisältämät tiedot ja niiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

  Mikäli tilanne tulisi, että Semper rikkoisi jotakin sopimusvelvoitettaan, eli jättäisi toisin sanoin jonkin velvoitteen sopimuksen noudattamiseksi täyttämättä, rajoittuvat käyttäjän vahingonkorvausvaatimukset tyypillisten ja ennakoitavissa olevien vahinkojen korvaamiseen. Edellä mainitut rajoitukset koskevat myös Semperin laillisia edustajia ja edustajia, jos valitukset koskevat suoraan heitä.

  Edellä mainittujen rajoitusten ulkopuolelle jäävät tuotevastuulain piiriin kuuluvat vaatimukset ja vahingonkorvausvaatimukset, jotka käsittelevät tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta ja lain tai velvollisuuden rikkomisesta aiheutunutta kuolemaa, vammaa tai vahinkoa.

  Perusehtojen lisäksi sovelletaan seuraavia lisäasetuksia.

  3.2 Vastuu omista sisällöistä ja saavutettavuudesta

  Kaikki käyttäjille laadittu ja suunnattu sisältö on laadittu huolella. Semper ei kuitenkaan vastaa (ei suoraan eikä välillisesti) www.organix.fi-sivuilla esitettyjen tietojen ehdottomasta oikeellisuudesta, täydellisyydestä, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta.

  Semper on vastuussa erityisesti verkkosivuvierailuista tai näillä verkkosivuilla julkaistujen tietojen, asiakirjojen, ohjeiden tai suositusten käytöstä tai verkkosivujen tilapäisestä saatavuudesta aiheutuvista suorista tai epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista vain kohdassa 3.1 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

  3.3 Vastuu kolmannen osapuolen sisällöstä, erityisesti linkeistä kolmannen osapuolen verkkosivuille

  Verkkosivumme sisältävät linkkejä kolmansien osapuolien ulkoisille verkkosivuille Tällaiset linkit ovat vain lisäpalvelu verkkosivustojemme käyttäjille, emmekä voi suositella, taata tai tukea linkitettyä sisältöä tai tehdä siitä omaamme. Linkkien asettamisen aikana meillä ei ollut tietoa linkittämiemme sivustojen mahdollisesti lainvastaisesta sisällöstä. Emme voi vaikuttaa sivuihimme linkitettyjen Internet-sivujen sisältöön: Julkaisija on vastuussa linkitettyjen sivujemme sisällöstä ja muodosta. Sen perusteella emme ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta tai laillisuudesta, vaan ainoastaan kohdassa 3.1 kohdassa mainituista periaatteista. Jos huomaat lainvastaista sisältöä, pyydämme ilmoittamaan siitä, jotta voisimme poistaa tällaiset linkit. 

 4. Kolmannet osapuolet

  Käyttöehtojen nojalla Semperillä on oikeus vaatia maksua käyttäjältä kolmannen osapuolen tarjoamista palveluista. 

 5. Tämän sopimuksen oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

  Semper on oikeus siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmansille osapuolille ilmoittamatta siitä erikseen.

 6. Tietosuoja/henkilötiedot

  Tietoja henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä verkkosivustoja käyttäessäsi löytyy tietosuojakäytännöstämme.

 7. Yksittäisten ehtojen muutokset ja lisäykset

  Semper voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Semper ei ilmoita erikseen näiden käyttöehtojen muutoksista tai lisäyksistä. Niistä kerrotaan välittömästi, kun käyt jollakin verkkosivuistamme ensimmäistä kertaa. Kussakin tapauksessa pätevät kulloinkin voimassa olevat verkkosivuston käyttöehdot.